Cập nhật tình hình hạ tầng dự án Khu dân cư Tân Lập Garden - Bình Phước


Chủ đầu tư (CĐT) đang thực hiện việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế 1/500 đã được phê duyệt của tỉnh ủy. 

Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi chuyển nhượng cho người dân xây nhà ở. 

Đảm bảo cung cấp các dịch vụ cấp thiết gồm giao thông, hệ thống đường điện, nước, thoát nước, thu gom rác thải.

Đúng theo chủ trương thì CĐT đang tiến hành đúng quy trình và đúng tiến độ dự án Tân Lập Garden. Với trục đường chính 17m kết nối với đường DT 741

VÀ ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP GARDEN NGÀY 12/12/2019

Tân Lập Garden sử dựng loại cống có đường kính từ D400 - D1200 và có kết cấu bê tông cốt thép. 

1 trong những đường nội bộ cuối cùng đang dần hoàn thiện.1 phần bối cảnh dự án khu dân cư Tân Lập Garden.


Hệ thống thoát nước và hố ga đang dần hoàn thiện bước cuối.


Đường dự án làm rất đẹp, đạt chuẩn 1/500.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!