Hai ngân hàng giảm mạnh lãi sau kiểm toán


Sau kiểm toán, SeABank giảm lãi, ABBank từ tăng trưởng lợi nhuận dương sang âm và tỷ lệ nợ xấu cũng "đội" lên.


Các ngân hàng đã dần hoàn thiện việc công bố báo tài chính soát xét và đang khép lại mùa báo cáo tài chính giữa năm. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng An Bình (ABBank) khi lãi sau thuế giảm và tỷ lệ nợ xấu tăng vọt, do công ty kiểm toán Ernst & Young (EY) điều chỉnh tăng thuế thu nhập và cơ cấu cho vay.

Sau soát xét, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng tăng 24 tỷ trong khi chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng lên tương ứng, vì vậy lãi trước thuế không có sự thay đổi. 

Tuy nhiên, sau khi kiểm toán tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lên 114 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với trước nên lãi sau thuế của ABBank giảm 17% xuống khoảng 436 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lãi sau thuế của ABBank giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018, trong khi trước đó ghi nhận mức tăng 11%.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng điều chỉnh phân loại nợ của ABBank (tăng nợ nhóm 2 đến nợ nhóm 5) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng vọt từ gần 1,88% lên 2,28%.

Tương tự ABBank, lãi sau thuế của Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) do Công ty Deloitte Việt Nam kiểm toán đã bị giảm từ 377 tỷ đồng xuống 321 tỷ đồng (giảm 15%) bởi điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Giao dịch tiền mặt tại ngân hàng. 

Ngược lại với hai trường hợp trên, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã CK: EIB) ghi nhận lãi trước thuế 6 tháng tăng 17% so với con số ngân hàng công bố, đạt gần 763 tỷ đồng, theo báo cáo kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam. Sự thay đổi này là do kiểm toán điều chỉnh tăng lãi thuần kinh doanh ngoại hối, từ 43 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên gần 155 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng cho biết kiểm toán điều chỉnh giảm 110 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch kỳ hạn để đảm bảo nguyên tắc số liệu có thể so sánh được giữa các kỳ.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng 17%, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến lãi sau thuế. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Eximbank sau khi kiểm toán vẫn tăng 17% so với báo cáo ngân hàng tự lập, đạt gần 611 tỷ đồng.

Một nhà băng khác cũng có lợi nhuận tăng sau khi kiểm toán là Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã CK: SHB). Theo báo cáo kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam, lợi nhuận sau thuế tăng 5% từ 1.248 tỷ đồng trước soát xét lên 1.309 tỷ đồng. Với việc điều chỉnh lại cơ cấu nợ, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng giảm từ 2,92% xuống 2,88%.

Kết quả kinh doanh các ngân hàng còn lại thay đổi không đáng kể so với trước kiểm toán. Bên cạnh đó, cũng có một vài đơn vị chưa công bố đầy đủ báo cáo bán niên như SCB hay BaoVietBank.

Nguồn: Vnexpress

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!